Způsob výpočtu daně

Výpočet daně z přidané hodnoty lze provádět dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez DPH nebo cena včetně DPH.

Od října 2019 platí nový způsob výpočtu DPH:

 • výpočet DPH „shora“ – daň a základ daně se počítají z ceny včetně DPH (úplaty)
  • DPH (21 %) = Úplata – Základ daně = Úplata – Úplata / (1 + 0,21) = Úplata – Úplata / 1,21
  • DPH (15 %) = Úplata – Základ daně = Úplata – Úplata / (1 + 0,15) = Úplata – Úplata / 1,15
  • DPH (10 %) = Úplata – Základ daně = Úplata – Úplata / (1 + 0,10) = Úplata – Úplata / 1,10

Cena za zdanitelné plnění je 121 000 Kč včetně 21% DPH, cena bez daně je 100 000 Kč. Jaká je výše DPH při metodě výpočtu “shora”?

DPH = 121 000 – (121 000 / 1,21) = 121 000 – 100 000 = 21 000 Kč

 • výpočet DPH „shora“ – daň se vypočte prostým vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou

Cena za zdanitelné plnění je 121 000 Kč včetně 21% DPH, cena bez daně je 100 000 Kč. Jaká je výše DPH při metodě výpočtu “zdola”?

DPH = 100 000 * 0,21 = 21 000 Kč

Na této volbě závisí výsledný rozpis cen položky, a tedy i její výsledná částka. Máte-li na položce zadáno přímé rozúčtování na účty MD/D, je výběr typů ceny omezen jen na možnosti Pouze základ a Pouze daň.

 • Bez daně – částka v poli Cena je v rozpisu cen dosazená do pole Základ. Výsledná cena bude tedy navýšena podle sazby DPH.
 • S daní – částka v poli Cena je v rozpisu cen dosazená do pole Včetně DPH, Základ tedy bude snížen o sazbu DPH.
 • Pouze základ/daň – využijete při rozúčtování položky na strany MD/D, především v interních dokladech.
Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro