Způsob vedení účetnictví

Jednoduché účetnictví se rovná daňové evidenci, kdy podnikatel sleduje pouze příjmy a výdaje, majetek a závazky.

podvojném účetnictví nezjistíme hospodářský výsledek jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, ale jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Rozdíl je v tom, že výnos nemusí být v témže období zároveň příjmem.

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro