Výkazy týkající se DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty

V daňovém přiznání se zjistí porovnáním daně na vstupu (nárok na odpočet) a daně na výstupu (povinnost přiznat daň) celková výše buď daňového závazku (tzv. daňová povinnost), nebo daňové pohledávky (tzv. nadměrný odpočet) za zdaňovací období. Přiznání k DPH se sestavuje měsíčně nebo čtvrtletně do 25. dne po skončení období.

Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty

Kontrolní hlášení lze brát jako rozpis dokladů vykázaných v přiznání DPH, slouží jako nástroj pro odhalování daňových podvodů.

  • Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení příslušného měsíce.
  • Fyzické osoby podávají kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (měsíčně/čtvrtletně), vždy do 25 dnů po skončení zdaňovacího období

Kontrolní hlášení může být:

  • řádné;
  • opravné – pokud bylo podáno řádné kontrolní hlášení a ještě neuplynula lhůta pro podání řádného KH (tj. do 25 dnů), nahrazuje řádné kontrolní hlášení, k předchozímu KH se nepřihlíží;
  • následné – podává se do 5 dnů ode dne zjištění nesprávných či neúplných údajů.

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení podáváme proto, abychom správce daně informovali o zdanitelných plněních, která jsme udělali se subjekty z jiných států EU. Toto souhrnné hlášení slouží jednotlivým členským státům EU ke kontrole toho, zda poskytnuté plnění bylo v rámci unie zdaněno.

Měna
EUR Euro