Účetní uzávěrka

  • Zjištění hospodářského výsledku před zdaněním
  • Výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
  • Uzavření všech účtů – zůstatky nákladových a výnosových účtů na účet 710 – Účet zisku a ztráty a zůstatky rozvahových účtů na účet 702 – Konečný účet rozvažný
Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro