Princip podvojnosti, souvztažnost účtů a účetní zápisy

Princip podvojnosti = podvojný zápis, tzn. na MD a D musí být stejná částka.

 

Princip souvztažnosti = účty, na kterých zapisujeme účetní případ na straně MD a D, označujeme jako účty souvztažné, a zápisy na nich jako souvztažné zápisy. V účetnictví provádíme:

  • jednoduché účetní zápisy – účetní případ zapíšeme na jednom účtu na straně MD a na jednom účtu na straně D
  • složený účetní zápis – na jednom účtu na stranu D a dvou a více účtech na stranu MD nebo naopak

Vedení účetnictví musí účetní jednotka zajistit v souladu se zákonem o účetnictví v následujících účetních knihách:

Obraty a zůstatky na účtech

Obrat představuje součet částek na straně MD nebo D (bez počátečního stavu).

 

Zůstatek je rozdíl součtů strany MD a D včetně přičtení počátečního stavu.

V pokladně byl k 1. 1. 2018 počáteční stav 50 000 Kč. Ve sledovaném účetním období byly v pokladně zaúčtovány tyto případy:

  • úhrada faktury od odběratele 10 000 Kč
  • zaplacení dodavatelské faktury 20 000 Kč
  • nákup zboží za hotové 1 000 Kč

Jak bude vypadat obrat a konečný zůstatek v pokladně?

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro