Předmět účetnictví

Účetnictví zaznamenává stav a pohyb majetku a závazků, protože podnikatel musí mít přehled o tom, kolik Kč má dostat zaplaceno a naopak kolik Kč dluží. Dále se pracuje s náklady a výnosy a tím se zjišťuje výsledek hospodaření, aby podnikatel věděl, zda se mu vyplatí provozovat podnikatelskou činnost či nikoliv. 

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro