Oceňování zásob

Oceňování zásob při pořízení

Nakupované zásoby oceňujeme pořizovací cenou.

  • Pořizovací cena = cena pořízení + náklady související s pořízením (např. přepravné, clo, pojištění atd.)

Zásoby pořízené vlastní činností oceňujeme vlastními náklady.

  • Vlastní náklady = přímé náklady spojené s výrobou (např. mzdy výrobních dělníků, základní materiál) + část nepřímých nákladů, které se vztahují k dané zásobě.

Oceňování zásob při vyskladnění

  • Metoda váženého aritmetického průměru = cena zboží na skladě se přepočítává, a to buď průběžně po každém příjmu, nebo v zadaném časovém intervalu.
K 1. 1. 2020 byla počáteční zásoba materiálu ve skladech firmy 200 kg v pořizovací ceně 18 Kč/kg. V lednu byly převzaty na sklad dvě dodávky materiálu a došlo k jednomu vyskladnění 280 kg materiálu. Vypočítejte vážený aritmetický průměr ocenění vyskladněné dodávky.
DatumÚčetní případHodnota Kč
1. 1. 2020Stávající stav 200 kg200 * 18
11. 1. 2020Příjemka 200 kg po 16 Kč200 * 16
15. 1. 2020Příjemka 500 kg po 19 Kč200 * 19
30. 1. 2020Výdejka na 280 kg materiálu280 * ?

Abychom vypočítali vážený průměr ke dni 30. 1., dosadíme do vzorce:

Zjistili jsme, že průměrná cena za 1 kg materiálu na skladě ke dni 30. 1. 2020 činí 18,11 Kč/kg. Hodnota vyskladněné dodávky tedy činí 280 kg * 18,11 = 5 070,8 Kč.

  • Metoda FIFO = název metody je zkratkou anglického first-in first-out – neboli první dovnitř, první ven. Při výdeji nejprve vydáváme nejstarší zásoby (oceněné nejstaršími cenami) a postupně přecházíme k novějším zásobám. Výdeje ze skladu jsou oceňovány postupně, a to od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější.

K 1. 1. 2020 byla počáteční zásoba materiálu ve skladech firmy 200 kg v pořizovací ceně 18 Kč/kg. V lednu byly převzaty na sklad dvě dodávky materiálu a došlo k jednomu vyskladnění 280 kg materiálu. Vypočítejte hodnotu výdejky.

Hodnotu výdejky z 30. 1. 2020 vypočítáme následovně: 200 * 18 + 80 * 16 = 4 880 Kč.

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro