Aktiva a pasiva

Majetek podniku uspořádaný podle jednotlivých druhů se nazývá AKTIVA.

Majetek uspořádaný dle toho, z jakých zdrojů byl pořízen, se nazývá PASIVA.

Součet aktiv se tedy musí rovnat součtu pasiv – tzv. bilanční rovnice:

AKTIVA = PASIVA

Rozvaha

Rozvaha je uspořádaný přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému datu. Kromě tohoto vyjádření umožňuje také zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu), a to jako rozdíl mezi součtem aktiv a pasiv.

Pro zjednodušení se rozvaha znázorňuje v tzv. T-tvaru:

Pan Novák se rozhodl založit podnik. Pro založení podniku vložil kapitál ve formě peněž – 250 000 Kč. Tyto peníze jsou získány z vlastního zdroje (patří panu Novákovi). Jak bude vypadat rozvaha ke dni zahájení činnosti?

Rozvaha ke dni zahájení činnosti bude vypadat takto:

Struktura rozvahy

Změny na rozvahových účtech

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro