Základy účtování skladů

Účtování zásob lze provádět dvěma způsoby:

  • Způsob A: veškeré nákupy a spotřeba zásob jsou evidovány na majetkových účtech: 111, 112, 131, 132
  • Způsob B: v průběhu roku se neúčtuje na majetkových účtech, ale veškeré nákupy se účtují přímo do spotřeby 501, 504. Teprve na konci účetního období se provede inventura a zjištěný zůstatek (aktuální stav) se zaúčtuje na účty zásob. V průběhu roku tedy nejsou v účetnictví dostupné průběžné údaje o stavu zásob.
Obsah lekce
0% Hotovo 0/1 kroků
Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro