DPH a její účtování

Daň z přidané hodnoty (DPH) je jednou z nepřímých daní = neplatí se přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku a služeb. 

Podnikatel (předmět činnosti – výroba oděvů) je plátcem DPH. Nakupuje látky (materiál) od dodavatele za 120 Kč (cena bez DPH = 100 Kč, DPH = 20 Kč). Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota (náklady výrobce + jeho zisk) ve výši 30 Kč.

Sazba DPH 20 % je uvedena pouze pro zjednodušení – jedná se o modelový příklad.
Měna
EUR Euro